Apr 27 - May 1, 2020 / Daegu & Seoul

2020. 5. 2. 00:42Collecting Ordinary Days

* 마지막 세 장만 5월 1일 노동절에 여의도에서 촬영한 것입니다.

 

 

'Collecting Ordinary Days' 카테고리의 다른 글

May 4-8, 2020 / Daegu  (0) 2020.05.09
May 2-3, 2020 / Seoul  (0) 2020.05.03
Apr 27 - May 1, 2020 / Daegu & Seoul  (0) 2020.05.02
Apr 26, 2020 / Daegu  (0) 2020.04.26
Apr 20-24, 2020 / Daegu  (0) 2020.04.25
Apr 13-17, 2020 / Daegu  (0) 2020.04.18